Aktualności i wejścia kapitałowe

Spółka Edumetriq powstała w kwietniu 2015 roku.

Spółka zakłada stworzenie centrum szkoleniowego dla branży ochrony zdrowia, wykorzystującego nowoczesne metody nauczania: e-learning oraz blended learning. Pomysł utworzenia akademii zdrowia Edumetriq wynika z dogłębnego rozumienia specyfiki potrzeb sektora, oraz doświadczenia Pomysłodawców związanego z dostarczaniem szkoleń z zakresu zarządzania i restrukturyzacji oraz innych projektów doradczych w ochronie zdrowia. Misją projektu jest poprawa jakości świadczeń i efektywności placówek medycznych poprzez wzrost kompetencji ich pracowników, w znaczniej mierze z wykorzystaniem technik i metod nauki na odległość. Wizją Edumetriq jest osiągnięcie pozycji firmy pierwszego wyboru dla podmiotów leczniczych w przypadku decyzji o realizacji działań szkoleniowych, w szczególności e-learningu; stworzenie centrum kompetencji związanych z opracowaniem materiałów merytorycznych, metodyki i produkcji e-learningu w ochronie zdrowia. 
 
  
Spółka 4MOSA została zawiązana w kwietniu 2015 r.

Do działalności głównej Spółki 4MOSA należy sprzedaż najwyższej jakości okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów dystrybucji online, wspieranych min. innowacyjnym rozwiązaniem ‘domowej przymierzalni’. 4MOSA, dzięki doświadczeniu Pomysłodawców wyniesionemu z dotychczasowej działalności na rynku okularów, w krótkim czasie ma szansę posiadać w swoim portfolio dwie rozpoznawalne marki: Westwood Eyewear – pioniera drewnianych okularów przeciwsłonecznych w Polsce, oraz markę MUSCAT – oferującą najwyższej jakości okulary korekcyjne. Celem projektu jest stworzenie pierwszej w Polsce i Europie firmy, oferującej designerskie, wysokiej jakości okulary z acetatu wraz z soczewkami korekcyjnymi za ułamek ceny oferowanej przez konkurencję! 
 

Spółka Keeno powstała w grudniu 2015 roku.

Spółka zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją profesjonalnego sprzętu sportowego, który wykorzystywany jest przede wszystkim w treningu funkcjonalnym. Jesteśmy profesjonalistami, którzy postawili sobie za cel stworzenie produktów zaspokajających potrzeby najlepszych sportowców. Trenując z Mistrzami postanowiliśmy zaprojektować sprzęt idealny w każdym calu: wytrzymały, w 100% funkcjonalny i wyróżniający się na tle innych.
 
 
  
Spółka COLVER została zawiązana w grudniu 2015 r.

Do działalności głównej Spółki COLVER należy produkcja specjalistycznej chemii budowlanej, przed którą postawione są najwyższe wymagania jakościowe. 
Wiodącym produktem w ofercie COLVER jest system specjalistycznych materiałów kompatybilnych z materiałem podłoża REPERO. Aplikacja systemu uniemożliwia dalszą degradację konstrukcji i chroni ją przed agresywnymi czynnikami znajdującymi się
w otoczeniu. 
W skład systemu REPERO wchodzą wyroby do naprawy, reprofilacji, ochrony powierzchniowej i hydrofobizacji betonu: naprawcze, rozlewne i tiksotropowe zaprawy polimerowo - cementowe, masy szpachlowe polimerowo-cementowe i inne.