O Funduszu

Służymy doświadczeniem,
umiejętnościami i kapitałem

Kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych, setki przeanalizowanych pomysłów i liczne historie sukcesu spółek portfelowych czynią nas wiarygodnym partnerem
dla przedsiębiorczych


EGC Seed Capital powstał z myślą o wspieraniu rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć z obszaru life sciences, ochrony środowiska i nowych technologii. Swoją ofertę kieruje do przedsiębiorców szukających wsparcia doradczego i kapitałowego we wczesnej fazie realizacji projektu.

Nasz zespół skupia ekspertów zarządzających funduszami venture capital od 2006 roku. Przekuliśmy dziesiątki pomysłów w funkcjonujące z sukcesem firmy, przez nasze ręce przeszły tysiące biznesplanów. Działamy z przekonaniem, że dobry pomysł na produkt lub usługę w połączeniu z naszym doświadczeniem, wiedzą i finansowym wsparciem maksymalizuje szanse na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej nowo powstających spółek.

Fundusz
venture capital

Rolę koinwestora na etapie wejść kapitałowych pełni fundusz venture capital Satus Venture (www.satus.pl). Fundusz będzie obejmował udziały lub akcje w spółkach powstałych w ramach preinkubacji w zamian za wkład pieniężny.

Możliwa maksymalna kwota inwestycji w drugiej turze finansowania
wynosi 1 500 000 EUR.

Fundusz
zalążkowy

Fundusz zalążkowy EGC Seed Capital został utworzony w ramach projektu „Inicjowanie działalności innowacyjnej w perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Funduszem zarządza EGC Seed Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość Projektu: 10 239 330,00 PLN. Udział Unii Europejskiej: 7 639 971,70 PLN.
Okres realizacji projektu: 01.01.2014 - 31.12.2015

Ogłoszenia o zamówieniach
w ramach projektu

 • 24.06.2014

  Informacja o wynikach postępowania ofertowego

 • 16.06.2014

  Zamówienie na usługi prawne (zaktualizowane)

 • 16.06.2014

  Unieważnienie zamówienia na usługi prawne z 12.06.2014

 • 16.06.2014

  Zamówienie na usługi prawne

 • 11.02.2014

  W ramach realizowanego Projektu UE zamawiamy wykonanie materiałów reklamowych